Thumb 4484b407541f7e20fea42f55c729efa376a2cab6
701b1066e741fa170f8766d77464c62ba419c165

Stephan Carels

Ik collecteer omdat:

Ik ken de organisatie persoonlijk. Ik weet hierdoor dat het geld ook echt goed besteed wordt. Daarom collecteer ik iedere jaar. Dit jaar TEGEN kinder prostitutie in Thailand.

1

donatie

€ 20

ingezameld