KEEP GIRLS SAFE!

ADRA beschermt jonge meisjes tegen de seksindustrie in Thailand

Prostitutie is officieel illegaal in Thailand, maar in de praktijk wordt het getolereerd. Het gaat soms zover dat lokale bestuurders deze praktijk in bescherming nemen, omdat zij er commerciële belangen bij hebben. Onze partnerorganisatie ADRA Thailand zet zich al jaren in om meisjes die risico lopen te beschermen tegen het sekstoerisme. Net als in 2006 zetten ADRA Nederland en ADRA Thailand zich samen in voor het project “Keep Girls Safe”.

De vijf belangrijkste onderdelen van het project “Keep Girls Safe” (bescherming meisjes):

  • Onderdak bieden aan meisjes die direct gevaar lopen op misbruik en uitbuiting.
  • Bewustwordingsprogramma’s organiseren voor deze risico-meisjes en alle dorpelingen.
  • Het bieden van een studiebeurs voor meisjes om naar school te gaan en zo de financiële lasten van de ouders te verlichten.
  • Regelen van een wettelijke status voor deze kwetsbare meisjes
  • Een meisjesnetwerk vormen om elkaar te steunen en andere kwetsbare meisjes te alarmeren.

Helpt u ook mee? Maak je eigen online collectebus aan en help zo deze meisjes!

Collectebus aanmaken
Stephan heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?