Thumb 0ac75528a584c27d3289879b154d537dcfc34f99
701b1066e741fa170f8766d77464c62ba419c165

Bethany SDA Almere

Ik collecteer omdat:

We ADRA wil helpen om jonge meisjes te beschermen tegen de seksindustrie in Thailand.

3

donaties

€ 85

ingezameld