Thumb 25b539636fc3356c293186a61077130a625d0749
701b1066e741fa170f8766d77464c62ba419c165

Maritha Westhout

Ik collecteer omdat:

Ik elke dag 2 liter water drink en deze kinderen met moeite een glas drinken. Met deze collecte help ik het dorp aan drinkwater.

12

donaties

€ 190

ingezameld