Thumb e0e16f804dfa025aee0959f67fe144126507bca4
701b1066e741fa170f8766d77464c62ba419c165

Ellen Martijn

Ik collecteer omdat:

Het is belangrijk om anderen te helpen zodat zij een beter leven kunnen krijgen. Dat is ook wat God van ons verlangt.

1

donatie

€ 50

ingezameld